E-pazaryerlerinin e-ihracata etkisi ve pazar payları.

31 ülkede 28892 katılımcıyla yapılan IPC arastırma notudur.

#eihracat #eticaret #export